За нас

За нас планината е книга, написана от ръката на природата. Умението да разчитаме езика ѝ и желанието да споделяме прочетеното формира Споделени Планини.

За нас планината е приключение, в което участваме заедно с хората, които срещаме.

За нас планината не е избор, а необходимост.

Ние сме готови да я споделим.